ข้อมูลรับสมัคร ของ นายร้อยตํารวจหญิง 56 และ นักเรียนเตรียมทหาร

Leave a comment

หากคุณมีความสนใจ อยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง คุณจะต้องทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนง่ายๆ เพียงคุณเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ www.intelcadet.com คุณก็จะพบกับข้อมูลเกี่ยว นายร้อยตํารวจหญิง 56 การรับสมัคร หรือการรับเข้าของ นักเรียนเตรียมทหาร ในปีนี้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว แต่วันนี้เราจะมาบอกกันในส่วนขั้นแรกก่อน ดังนี้

แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจหญิง และ เตรียมทหาร ปีนี้

 • วิชาที่ใช้สอบ คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6    คะแนนเต็ม   200 คะแนน
 • วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6 ( ฟิสิก + เคมี+ชีวะ)                200 คะแนน
 • ภาษาไทย   ม.ปลาย                                                 200 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย                                              200 คะแนน

เตรียมทหาร และ นายร้อยตำรวจหญิง ต้องอายุ 16 – 21 ปี

 • จบ ม.6หรือเทียบเท่า
 • สูง 160 ซม.  ขึ้นไป
 • สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
 • เรียน รด.มา   มีคะแนนเพิ่ม รอบ 2 แต่ไม่มีผลสำหรับรอบแรก

คุณสมบัติที่ดีของการเป็น นายร้อยตํารวจหญิง และ นักเรียนเตรียมทหาร

 • นักเรียนเตรียมทหาร ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์อดทน นอบน้อม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีน้ำใจ ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่
 • รู้จักการวางตัวที่เหมาะสมต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอาวุโส
 • ปฏิบัติต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำและความเป็นสุภาพบุรุษ
 • รู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสังคมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
 • สอบประวัติ สอบประวัติ ที่สถานีตำรวจ  ที่บ้านเกิด
 • สอบพละศึกษา ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร

สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย  พิจารณา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคัดเลือก บุคคล ว่าเหมาะสมจะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่ หวังว่าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดคงเป็นความรู้แก่ทุกท่านทุกคนที่ให้ความสนใจอยากเป็น นายร้อยตํารวจหญิง หรือ นักเรียนเตรียมทหาร น่ะครับ หากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผอดพลาดประการใดต้องขอโทษไว้ในที่นี้เลยน่ะครับ

Advertisements

นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ต้อง ยึดมั่นแบบประเพณีทหาร

Comments Off on นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ต้อง ยึดมั่นแบบประเพณีทหาร

นายร้อยตํารวจหญิง 2556 มีประเพณีวัฒนธรรมในการให้เกียรติ ยกย่องเชื่อฟังต่อผู้ใหญ่รวมถึงผู้เป็นใหญ่บารมีผู้ที่อาวุโสสูงกว่าทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิโดยการแสดงตัวถึงความถ่อมตัว  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ การกราบ การไหว้นับว่าเป็นจารีต ประเพณีไทยที่สื่อได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง รวมไปถึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะของความเป็นไทยโดยตลอดในการแสดงออกถึงความเคารพ ความเชื่อถือ ยึดมั่นแบบประเพณีทหาร-ตำรวจทหาร ตำรวจ มีลำดับชั้นฐานันดรศักดิ์ มีสายการสั่งจึงมีแบบขนม ธรรมเนียมใน โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง การจัดความอาวุโสที่จะกระทำต่อกันเพื่อจะแสดงตัวถึงความเคารพ นับถือเชื่อตาม เป็นระเบียบที่สร้างไว้ให้กับนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 3 ชั้นปีให้กระทำต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปลูกฝังให้ นตท. รู้จักการทำตัวที่เหมาะสมต่อผู้อาวุโสหรือผู้มีอาวุโสลำดับสูง-ต่ำตามชั้น การเล่าเรียนได้คิดในความรับผิดชอบต่อตนเองพร้อมทั้งคนอื่น รวมถึงเป็นการปฏิบัติ ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายงานอันเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะแกนนำและความเป็นสุภาพบุรุษ ตลอดจนรู้จักปรับ ปรุงปฏิรูปตัวเอง ให้อยู่ในสังคมพร้อมด้วยภาวะแวดล้อมที่แปรผันไปอย่างรู้เท่าทันความอาวุโสของ นตท. จัดตามลำดับชั้นปีรุ่นที่เข้ารับการเรียนพร้อมกับตำแหน่งการเป็นเด็กนักเรียนควบคุมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานบังคับบัญชา สร้างสัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง ผู้บังคับการนักเรียน เตรียมทหารเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด มากวดวิชาเข้า นายร้อยตํารวจหญิง กับเรา

นายร้อยตํารวจหญิง 56 ต้องดูข้อมูล การสอบที่นี่

Comments Off on นายร้อยตํารวจหญิง 56 ต้องดูข้อมูล การสอบที่นี่

โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง มีหน้าที่ดำเนินงาน ควบคุม พร้อมด้วยให้ การเรียนรู้อบรม นตท. ในทางพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเจตคตินื้ ฐานพร้อมที่ จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความเข้าใจ นิสัย  และคุณสมบัติของแกนนำหน่วย มีผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้บัญชาการ ทำหน้าที่ ปรัชญา โรงเรียนเตรียมทหาร คือ สถาบันหลักที่เป็นแหล่งกำเนิดในการผลิตนายทหาร-นายตำรวจ  ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแข็งแรง สู้ทน ทั้งร่างกาย และจิตใจ  มีวินัย ยึดถือในระบบเกียรติยศมีศีลธรรม คุณธรรม มีปัญญา หัวดี มี โลกทัศน์กว้างไกล มีความริเริ่ม สามารถเรียนต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศและโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้แบบมีประสิทธิผล

เรื่องราวของ นายร้อยตํารวจหญิงสามพราน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในตอน นั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอดำริต่อสภากลาโหมว่าถ้าจะรวม สถานศึกษาที่อยู่ในระดับการศึกษาเล่า เรียนเดียวกัน จากกองทหารต่าง ๆ เป็นสถานศึกษาเดียวกันก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณชองชาติทั้งยัง ทำให้ผู้ศึกษามี โอกาสได้รู้จักคุ้นเคย มีความคุ้นเคยปรองดองมีความ สมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความนึก คิดสปิริตร่วมกันแต่เยาว์วัย ซึ่งจะมีผลกระทบให้บุคคลเหล่านี้สามารถประสานงานกันได้ด้วยดีและ  ทำงานทำการร่วมกันอย่างมีศักยภาพ สภากลาโหมได้เห็นดีเห็นงาม ในดำรินี้ เป็นเอกฉันท์ ในช่วงต้นให้ รวม โรงเรียนเตรียมนายร้อยโรงเรียน เตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็นโรงเรียน เตรียมทหาร สังกัดกรมการวิจัยกองบัญชาการทหารสูงสุด ครั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ จึงถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันตั้ง โรงเรียนเตรียมทหาร ผู้บังคับการคนแรกคือ พลเอก  ปิยะ สุวรรณพิมพ์

นายร้อยตํารวจหญิง 56 เลือกติวที่นี่เท่านั้น www.intelcadet.com

เตรียมทหาร เข้ามาดูรายละเอียดการเตรียมตัว ที่นี่

Comments Off on เตรียมทหาร เข้ามาดูรายละเอียดการเตรียมตัว ที่นี่

การเตรียมตัว เตรียมทหาร ของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตลอดจนคำชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจ และชัดเจนโดยตลอด เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร ตรวจดูให้มีความถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดและไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นที่ขัดต่อการสมัครเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหารจดจำกำหนดเวลา และสถานที่ของการรับสมัครที่จะประกาศให้ทราบก่อนการรับสมัครการแต่งกายในการไปสมัครรวมทั้งการที่จะเข้าสอบ ตลอดจนการไปติดต่อต่าง ๆ ต้องให้สุภาพเรียบร้อยในวันสมัครจะต้องไปสมัครด้วยตนเองยังไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครอง หรือผู้รับรองไปด้วย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ สมัครเตรียมทหาร จะต้องจบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปี ( นับ พ.ศ.) มีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายตามอายุ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย แต่ถ้าบิดาเป็นทหารหรือตำรวจที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเป็นทหาร – ตำรวจ

การสอบภาควิชาการ และการสอบพลศึกษา ภาควิชาการ วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเต็ม 250 คะแนน วิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) คะแนนเต็ม 250 คะแนน ภาษาอังกฤษ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภาษาไทย และสังคมศึกษา เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดตาม ผลสอบเตรียมทหาร ได้ที่นี่ตลอดเวลาเลยน่ะครับ

หลักการ ที่นำไปสู่การเป็น นายร้อยตำรวจหญิง

Comments Off on หลักการ ที่นำไปสู่การเป็น นายร้อยตำรวจหญิง

หลายคนมีความปรารถนาที่ประสงค์จะ เป็น นายร้อยตำรวจหญิง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมทหาร ที่ใด

ถึงจะดี วันนี้เราขอชี้นำ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน ที่จะทำให้ นักเรียน นาย ร้อย ตํา ร ว จ หญิง ประสบผล สำเร็จ ผ่านไปได้ด้วยดีทุกสภาวการณ์ โอกาสที่ นักเรียนเตรียมทหาร ทุกท่าน จะมีโอกาสรับใช้ชาติ  กันอย่างถ้วนหน้า ก่อนอื่นพวกเราต้องขอยอมรับเลยว่า นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ปีนี้มาแรงสุด ผู้ใดก็ ปรารถนาที่จะเป็น นายร้อย ตํารวจหญิง ซึ่ง นักเรียน เตรียมทหาร

ถ้าหาก เลือกติวกับเรา ด้านพวกเรายินดีให้ ใบ สมัคร เตรียมทหาร ฟรี เลย กับนำพาไป สมัคร สอบ เตรียมทหาร ร่วมลุ้น ผลสอบเตรียมทหาร ไปพร้อมกัน เรามีแนวทางของสถาบัน ที่มุ่งหวังจะสร้างฝัน การรับใช้ชาติ ของทุกคนให้เป็นเรื่องจริง แต่ทุกผู้ทุกนามก็จะเพียงแต่พึ่งเราเพียงอย่างเดียวมิได้ ทุกท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นด้วย เพราะความอุตสาหะอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น วิถีเป็นสิ่งที่ นักเรียน นาย ร้อย ตํา ร ว จ หญิง ทุกท่านจะต้องยึดหลักปฏิบัติไว้ เพื่อความความสำเร็จของทุกท่าน หากให้ความ สนใจมุ่งหมายค้นหาความรู้เพิ่มเติม เข้าไปอ่านกันเลยที่นี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เตรียมทหาร พร้อมกับ นายร้อยตำรวจหญิง มากมาย www.intelcadet.com  สถานศึกษาที่ใครๆต่างให้การยอมรับพร้อมทั้งยกนิ้วให้ เป็นที่1ในเมืองไทย  ที่พา เตรียมทหาร ได้มากพร้อมทั้งประสบผลสำเร็จที่สุด

รู้ให้ซึ้ง ก่อนที่จะ เรียน เตรียมทหาร

Comments Off on รู้ให้ซึ้ง ก่อนที่จะ เรียน เตรียมทหาร

อยาก เตรียมทหาร ลองทำความเข้าใจก่อนมั้ย

ทหาร เป็นคำกล่าวที่ทุกคนคงจะเคยได้ข่าวมาแล้วนับหนไม่ถ้วน แต่ละท่านคงจะมีความเข้าใจในคำว่า ทหารแตกต่างกันออกไป บางท่านอาจจะนึกถึง ทหารในฐานะที่เป็นรั้วของชาติ ในการป้องกัน อธิปไตยจาก ข้าศึก บางคนอาจจะมองว่า  ทหารเป็นนักปรับปรุง เพราะว่าเคยเห็นทหารไปช่วยสร้างเส้นทาง หรือขุดลอกคูคลอง ตามสถานที่ที่ต่าง ๆ หลายคนอาจเคยเห็น พร้อมด้วยมีส่วนร่วมกับทหาร ในการล้มล้างผู้ก่อการจลาจลลัทธิคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมทั้งการแก้ปัญหาความ ไม่สงบเงียบในจ.ชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ที่บอกมาทั้งหมดเป็นแค่งานส่วนหนึ่ง ที่ทหารได้ดำเนินงาน  ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ เพื่อให้เมืองปลอดภัย  ประชาชนมั่งมี อย่างใดก็ตาม สิ่งแวดล้อมแบบความมั่น อาจจะในล่า สุดมีความหลากหลาย และลึกลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจะนำพาประเทศให้ล่วง พ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ต้องอาศัย ความรักการร่วมแรงร่วมใจ ของทุกผู้ทุกนามในชาติในการแก้ไขร่วมกัน โดยที่แต่ละคน แต่ละที่ทำการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขีดศักยภาพ ข้อกำหนด ของแต่ละที่ทำงานอย่างแท้จริง เพื่อให้การ งานร่วมกันเกิดศักยภาพสุดยอด เตรียมทหาร ลองกดเข้ามาเลย

เป็น นายร้อยตำรวจหญิง มีดีอย่างไร

Comments Off on เป็น นายร้อยตำรวจหญิง มีดีอย่างไร

นายร้อยตำรวจหญิง มีข้อดีมากมายมาดูกันเลยดีกว่า
๑. การเข้าเล่าเรียนในสถานศึกษาเตรียมทหาร นักศึกษาจะผ่านการสอบคัดเลือกแค่ครั้งเดียว แล้วจะได้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยมิต้องสอบคัดเลือกอีก พร้อมด้วยได้รับค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยงในขณะที่เรียนรู้ด้วย
๒. ครั้นปิดฉากจากโรงเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง จะได้เข้าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยมาก ไม่ต้องเสียค่าเรียนรู้ อีกทั้งมีค่าแรงพร้อมกับค่าเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างที่เล่าเรียนอยู่
๓. สถานศึกษาของเหล่ากองทัพ มีเงินทุนการเล่าเรียนระยะยาวในต่างชาติให้กับนักศึกษา ที่ศึกษาเล่าเรียนดีในแต่ละปีเป็นส่วนมาก ทุกพวก
๔. ครั้นเรียนจบจากสถานศึกษาของเหล่ากองทัพ พร้อมด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว จะได้รับพระราชทานยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี กับร้อยตำรวจตรี ได้รับพระราชทาน กระบี่พร้อมทั้งปริญญาบัตร ตามสาขาวิชาพร้อมด้วยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยทันทีทันใดโดยที่มิต้องควานหางานทำอีก
๕. จะได้ราชการในอาชีพที่ทรงเกียรติ เป็นที่ยอมรับ สมศักดิ์ศรีของชาวไทย

Older Entries